A je to tu – digitálna transformácia začala!

od autora: | 29. júla 2020

Školy, ktoré spustili alebo sa pripravujú na vlastnú transformáciu sa budú pýšiť logom „digitálna transformácia“.

Celá myšlienka spočíva v uchopení vlastnej príležitosti a pomocou podporného nástroja získajú vlastnú cestu k sebazdokonaľovaniu. Školy prechádzajú vlastným technologickým auditom, nastavením pedagogického zboru v rovine „myslete inak“ a vytvorenie podnetného, kvalitného a odborného prostredia, kde deti dokážu získavať potrebné skúsenosti, ktoré pretavujú či už do postojov, kompetencií alebo zručností.