Neuskutočnené stretnutie

od autora: | 3. augusta 2020

Vzhľadom na vážnosť situácie sme 13. júla 2020 žiadali oficiálnym mailom o opakované stretnutie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (Branislav Gröhling), ktoré by nadväzovalo na už prebehnuté zo dňa 7. júla 2020. Ako Zväz školských asociácií a združení Slovenskej republiky sme mali za to, že sme relevantný partner pre dialóg, ktorý je v danej situácii nevyhnutný.

Žiaľ, stretnutie v navrhovanom termíne 3. augusta 2020 o 9.00 v priestoroch Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky sa neuskutočnilo, dôvod nepoznáme.