Kľúčové je spájanie síl

od autora: | 5. marca 2021

Medzinárodné centrum vzdelávania – INTERCEDU a.s. (ďalej ICE), okrem doplňujúcej výučby v oblastiach špecializovaných na riadenie ako disciplíny univerzálneho významu, vedeckých trendoch v oblasti informatiky, matematiky, fyziky, chémie a ďalších prírodných vied sa v spolupráci s Inštitútom duševnej práce (ďalej IDP), ktorý sa zaoberá nielen digitálnym príspevkom pre základný a stredný stupeň výučbových ustanovizní. Kooperácia spočíva v systematickom pokrytí všetkých vrstiev vzdelávacieho procesu s možnosťou výberu nových možností riešenia dlhodobých problémov v školstve.

To bol aj dôvod, prečo ICE prejavilo záujem spolupracovať s IDP a prizvalo zakladateľa Petra Andreánskeho na báze parnerstva a mať potrebné záväzné prepojenie na úrovni inštitúcií a z toho dôvodu bol Peter Andreánsky vymenovaný za riadneho člena IDP so zverením zastupovania predsedu predstavenstva ICE s obsahom výučby vo vrcholovej manažétskej funkcii Hovorca a konzultant ICE.