Spustili sme aktívnu spoluprácu so SmartBooks

od autora: | 10. marca 2021

Smart technológie zmenili našu zábavu, naše domovy i celý náš priemysel. Paradoxne, v našom školstve, kedysi nositeľovi pokroku, sa presadzujú len pomaly. Vidím 2 príčiny: technologická nepripravenosť škôl a nedostatočná počítačová gramotnosť. Obe príčiny sa navyše vzájomne podporujú. Výsledkom je zhoršujúca sa úroveň výsledkov žiakov. Počítačová gramotnosť učiteľov je horšia, než sa na prvý pohľad zdá. Prevláda odstup až strach z počítačovej techniky, z informačných systémov. Výsledkom je, že smart technológie, ktoré by zásadným spôsobom zmenili efektivitu a výsledky školstva, využíva iba minimum učiteľov.

Slovenským smart systémom, ktorý obsahuje spracované celé učivo základnej školy je SmartBooks. Teraz ho nájdete v úplne novej HTML5 verzii na ucenie.smartbooks.sk, z pohľadu žiaka si môžete prostredie vyskúšať cez zdarma registráciu na stránke.

úvodná stránka SmartBooks


Čo je jeho základom? Skúša a vysvetľuje úlohy žiakovi dovtedy, pokiaľ sa žiak nenaučí celú tému. Vyskúšajte sa v ňom naučiť jednu tému aj vy. Technologický dlh školstva je spôsobený nesystematickým prístupom. Digitálny príspevok by tento problém raz a navždy celoplošne vyriešil a vytvoril by priestor pre smart učenie.

autor textu: Mgr. Peter Belan | zdroj videa: www.rtvs.sk