Prvé Sympózium katedier Medzinárodného centra vzdelávania – INTERCEDU

od autora: | 25. mája 2021

Dňa 25. mája 2021 sa uskutočnilo prvé sympózium katedier Medzinárodného centra vzdelávania (INTERCEDU). Vďaka online platforme sa na ňom zúčastnili viaceré medzinárodné univerzity. 

Hlavnou témou bolo predstavenie vytvoreného ekosystému, kde preväzujeme teóriu a prax tak, aby myšlienkové výstupy mali reálny aplikačný potenciál.

Uskutočnené sympózium potvrdilo naše presvedčenie o nevyhnutnosti intenzívnejšej komunikácie, prenosu informácií, skúseností a vedomostí tak, aby sme dokázali vytvárať vedomostnú spoločnosť s praktickými zručnosťami.

Virtuálna katedra INTERCEDU predstavuje riešenie naakumulovaných problémov a neporozumení, ktoré vznikli nesprávnou interpretáciou naprieč časom. Pre naplnenie spoločenských očakávaní musia byť vytvorené adekvátne podmienky odzrkadľujúce nároky, ktoré tomu prislúchajú.

To vzniklo, pretože v spoločnosti prevážil názor, že peňažné vyjadrenie je nadradené hodnote. Práve vďaka COVID situácii sme sa museli prebudiť, prestavať hodnotové rebríčky a zistiť, že jedine zdieľaním vedomostí, skúseností, zručností dokážeme uchovať kvalitu života a zároveň nastaviť progresívny vývoj napredovania spoločnosti.