Využite naše dobré vzťahy v oblasti 3D tlače

od autora: | 29. mája 2021

Vzhľadom na situáciu vo výchovno-vzdelávacom prostredí a fakt, že vytvorenie plnohodnotného podnetného prostredia s materiálno-technologickým zabezpečením formou služby je v nedohľadne zo strany štátneho aparátu. Rozhodli sme sa vytvoriť a hlavne sprístupniť ekosystém pre sebarozvoj, kde sprostredkúvame vedomosti, skúsenosti, zručnosti, duševné postoje, názory a hlavne funkčné vzťahy. Všetko sme logicky previazali naprieč jednotlivými vzdelávacími stupňami, samozrejme medzipredmetovo a samozrejme s extrenou praxou, či už konkrétnych zamestnávateľov alebo nadšencov, pre ktorých sebarozvoj predstavuje najvyššiu hodnotu.

Dnes sa nám podarilo takouto formou nastaviť spoluprácu so spoločnosťou Future Media Production, s.r.o. a ich platformou stepanek3d.sk.

Stepanek3D vie v rámci 3D tlače (výrobou aditívnymi technológiami) navrhnúť výrobnú technológiu, optimalizovať proces, vytvoriť a upraviť 3D modely a realizovať samotnú výrobu.

S narastajúcimi skúsenosťami spoločnosť začala využívať aj ďalšie technológie a okrem tavenia plastovej struny (FDM), pracuje s vytvrdzovaním živice (DLP) a spekaním polymerových a kovových práškov (SLS/MJF/DMLS/SLM).

Maximálny počet kusov, ktoré dokáže spoločnosť vyrobiť závisí od ich aktuálnych kapacít. Pre existujúcich klientov vyrába v objemoch stovky až tisícky kusov mesačne. Úspešne zrealizovala vyše 400 projektov pre 3D tlač pre viac ako 150 firiem na Slovensku, v Čechách a v Rakúsku.

Víziou Stepanek3D je minimalizovať vaše náklady, skrátiť výrobný čas a inovovať.


portfólio služieb

3D sken
cena/čas
presnosť
úprava
optimalizácia
výroba
Modelovanie
cena/čas
tvorba
optimalizácia
výstup
výroba
Výroba
cena/čas
výber
nastavenie
optimalizácia
výstup
Poradenstvo
cena/čas
online
osobne
individuálne
skupinovo

vypočítajte si približnú cenu 3D tlače

Uvedená cena je orientačná, vždy je nevyhnutné poslať súbor na posúdenie. Predídeme tým nedorozumeniam. Vždy odpovieme a ponúkneme najlepšie riešenie zhľadňujúce kvalitatívne požiadavky a zároveň ekonomickú rentabilitu.

Minimálna cena je stanovená na 20 € s DPH a zohľadňuje základnú analýzu súboru, návrh výroby, nastavenie zariadenia, použitie tlačového materiálu a samotnú výrobu. Vždy odporúčame nastaviť vzájomnú komunikačnú linku, aby sme splnili očakávania kladené na výsledok.

Loading file

Upload Click here to upload or drag and drop your model to the canvas.

The model is too large and has been resized to fit in the printer's build tray. [Hide]

The model is too large to fit in the printer's build tray. [Hide]

The model is too large, a fitting printer is selected. [Hide]

The model is too small and has been upscaled. [Hide]

Warning: The selected printer can not print in full color [Hide]

Warning: obj models with multiple meshes are not yet supported [Hide]


File Unit:    mm    inch
Scale:
%
 
× ×  cm

	
Material Volume: cm3
Box Volume: cm3
Surface Area: cm2
Model Weight: g
Model Dimensions: x x cm

Estimated Price:

Loading price


Material
  • PLA (1.75 mm) Green
  • ABS (3 mm) Red
Printer
  • Prusa MK3s
  • Prusa MINI
  • Anycubic Predator
  • Trilab DeltiQ 2 Plus

podporný spot