Školstvo a 3D tlač

od autora: | 1. júna 2021

autor: Ing. Petr Štepánek | editované 1. jún 2021

Aktuálny stav, budúci vývoj 3D tlače a potreba na trhu

3D tlač ako relatívne nová technológia (vznikla v roku 1986) má v školstve z môjho pohľadu stále veľmi nízke zastúpenie, ak berieme do úvahy skutočnosť jej prudkého rastu a obrovského potenciálu. Aby sme mali konkrétne údaje, v súčasnosti je 3D tlač (aditívne technológie) na úrovni len 0,1% z podielu globálnej produkcie. Podľa spoločnosti Wohler´s report sa však očakáva nárast na úroveň 50% v nasledujúcich 40. rokoch (prípadne 20. rokoch za predpokladu zvýšenej miery investícií a vývoja), čo je 500-násobný nárast v horizonte 1 až 2 generácií. 

Táto zvýšená produkcia sa logicky premietne aj do zvýšeného dopytu po kvalifikovaných pracovníkoch z tejto oblasti, ktorých je na trhu veľký nedostatok už teraz. 

Duálne vzdelávanie

Ako riešenie sa ponúka aj duálne vzdelávanie, ktoré sa úspešne osvedčilo v mnohých spoluprácach škôl a podnikateľského sektoru. Tomuto modelu však musia byť dostatočne otvorené obe strany. V súčasnosti mu bráni hlavne nepružnosť a byrokracia školstva a aj napriek snahe učiteľov, sa realizuje veľmi pomaly, ak vôbec. Pre podnikateľov je mnohokrát jednoduchšie prijať zamestnanca ako cez rôzne schémy podpory a duálneho vzdelávania prijímať študentov. Osobne pevne verím a dúfam, že sa tieto bariéry budú postupne znižovať a študenti dostanú príležitosť už v mladom veku sa zapojiť do pracovného výkonu.

Nové odbory

Ďalším riešením je začať pracovať na vzdelanostnej úrovni mládeže už v školstve a to zavedením nových odborov, ktoré by nie len prinášali informácie, ale hlavne praktické znalosti. V konečnom dôsledku znalosti sú to, za čo zamestnávatelia platia. Informácií je dostatok, znalostí veľký nedostatok. Veľkou nevýhodou je, že ak odbor vzniká a reaguje na nové potreby trhu a kvalifikácie, prví študenti, ktorí ho ukončia, budú najskôr za 4. roky. Za ten čas sa toho môže zmeniť naozaj veľa. Odbory ako aj celé trhy sa v súčasnosti transformujú naozaj extrémne rýchlo. 

Riešením týchto prudkých zmien by mohlo by mohla byť častá aktualizácia osnov, napr. na kvartálnej báze. To však pri súčasných pomeroch nie je realizovateľné. K tomu potrebujeme naozaj veľkú ochotu zo strany Ministerstva školstva. Kde však nie je vôľa, tam nie je cesta. A dostávame sa do začarovaného kruhu, kde v konečnom dôsledku strácajú všetci – absolventi, podnikatelia a aj štát.