Archív značiek: 3D print

Projekt TruDi ako nástroj pre sebarozvoj

Projekt TruDi, vznikol v roku 2017 a je koncipovaný ako nástroj, ktorý je praktickou ukážkou faktu, že vzdelávanie nie je možné obmedziť iba na memorovanie poučiek. Naopak, poukazuje na nutnosť komplexného vnímania riešenej úlohy, a to od momentu, ktorý predchádza jej zadaniu, cez hľadanie cesty k výsledku, až po zhodnotenie jej prínosu pre proces vzdelávania.… Čítať viac »

Čo Vám prinesie zapojenie sa do projektu TruDi?

Vzhľadom na objektívne široký rozsah a rôznorodosť, ktoré projekt bezpochyby zasahuje sme vytvorili pomocné nástroje ktorými nabádame, sledujeme a utvrdzujeme poznatky, zručnosti a získané skúsenosti. Nevyhnutné je si uvedomiť, že Projekt TruDi nepredstavuje uzavretú škálu možností práce s trojrozmernými technológiami. Naopak, nabáda na cestu spoznávania a samovzdelávania tým, že odkrýva striktne pragmatický pohľad na existujúce… Čítať viac »

Cieľ projektu

Potreba zmeniť spôsob vyučovania žiakov z memorovania na zážitkové vzdelávanie je dlhodobý proces a je potrebné, aby tento začal priamo v školách. Výrazne k tomu prispieva, ak sa prenesú reálne situácie bežného života či pracovného procesu do prostredia školy a zabezpečia tak žiakom získanie kľúčových skúseností. Pre tento proces je nevyhnutné, aby sa samotní učitelia… Čítať viac »

Školstvo a 3D tlač

autor: Ing. Petr Štepánek | editované 1. jún 2021 Aktuálny stav, budúci vývoj 3D tlače a potreba na trhu 3D tlač ako relatívne nová technológia (vznikla v roku 1986) má v školstve z môjho pohľadu stále veľmi nízke zastúpenie, ak berieme do úvahy skutočnosť jej prudkého rastu a obrovského potenciálu. Aby sme mali konkrétne údaje, v súčasnosti je 3D tlač (aditívne… Čítať viac »

Ing. Petr ŠTEPÁNEK

autor: Ing. Petr Štepánek | editované 1. jún 2021 Podnikateľ, konštruktér a inovátor v oblasti 3D tlače a aditívnych technológií. Založil značku STEPANEK3D, ktorá od roku 2019 pomohla už viac ako 150 firmám s realizáciou viac ako 400 unikátnych projektov.  Pomáha firmám s vývojom, výrobou a implementáciou 3D tlače a aditívnych technológií. V súčasnosti pôsobí aj ako lektor a konzultant pre 3D tlač, kde… Čítať viac »

Využite naše dobré vzťahy v oblasti 3D tlače

Vzhľadom na situáciu vo výchovno-vzdelávacom prostredí a fakt, že vytvorenie plnohodnotného podnetného prostredia s materiálno-technologickým zabezpečením formou služby je v nedohľadne zo strany štátneho aparátu. Rozhodli sme sa vytvoriť a hlavne sprístupniť ekosystém pre sebarozvoj, kde sprostredkúvame vedomosti, skúsenosti, zručnosti, duševné postoje, názory a hlavne funkčné vzťahy. Všetko sme logicky previazali naprieč jednotlivými vzdelávacími stupňami,… Čítať viac »