Zvyšovanie politickej moci v praxi

od autora: | 26. novembra 2021

Napriek vetu, ktoré na predmetný zákon o štátnej službe využila prezidentka Zuzana Čaputová, ho parlament schálil. Je to priamy dôkaz nekompetentnosti volených predstaviteľov a ich žalostných alebo žiadnych manažérskych zručnoastiach. Považujeme to za jasný odkaz spoločnosti, ktorý nás diskvalifikuje z priestoru demokracie do svojvôle strany a vlády. Zároveň vznikol precedens, ktorým poukazujú na aroganciu moci, keď nerešpektujú názor ústavne najvyššieho priamo zvoleného predstaviteľa republiky a ani sa nesnažia na odbornej úrovni argumentovať dôvody takéhoto počinu. Vzhľadom na veľmi nízku dôveru občanov voči vláde sa dá konštatovať, že predmetný zákon bude skutočne slúžiť svojvôli volených zástupcov a zároveň tým vzniká priestor pre budúce vlády, ktoré nebudú mať politickú vôľu ho meniť.

zdroj: www.rtvs.sk