Poznámky k digitálnemu príspevku v Rádiu Regina Západ

od autora: | 9. novembra 2021

Dňa 8.10.2021 prebehla diskusia v nahrávacom štúdiu Rádia Regina Západ, téma bol „Digitálny príspevok“ a vôbec hodnotenie chaotickej situácie (nielen) v školstve.

Rozhovoru sa zúčastnili:

Ing. Ivan Šôš, PhD. – predseda Rady ZO ZSŠ OZPSaV na Slovensku pre kraje BA, TT, NR so sídlom v Bratislave

Ing. Branislav Hadár – riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania

Ing. Felix Dömény – prezident Asociácie stredných odborných škôl Slovenska a riaditeľ Strednej priemyselnej školy strojníckej (fajnorka)

Peter Andreánsky – Inštitút duševnej práce

moderovala: Beáta Repíková


audiozostrih


Našim cieľom bolo pripomenutie dobrej vôle pre konštruktívnu zmenu, ktorú vieme okamžite zaviesť a taktiež snaha o vytvorenie a nastavenie racionálneho dialógu s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Skutočne už nie je čas a každý deň váhania spôsobuje škody.