Archív značiek: Informujeme

Náš príbeh

Sme k sebe úprimne neúprimní Keď na jar 2020 do našej krajiny vstúpil COVID-19 a prinútil nás zastaviť, nechtiac odkryl dlhodobo prehliadané detaily, ktoré klamlivo navodzovali pocit, ako sme dobre nastavení a všetko funguje, ako má. Zistili sme, že doteraz sme k sebe boli vždy úprimne neúprimní, ale aj napriek tomu sme si to odmietali… Čítať viac »

Neuskutočnené stretnutie

Vzhľadom na vážnosť situácie sme 13. júla 2020 žiadali oficiálnym mailom o opakované stretnutie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (Branislav Gröhling), ktoré by nadväzovalo na už prebehnuté zo dňa 7. júla 2020. Ako Zväz školských asociácií a združení Slovenskej republiky sme mali za to, že sme relevantný partner pre dialóg, ktorý je… Čítať viac »

A je to tu – digitálna transformácia začala!

Školy, ktoré spustili alebo sa pripravujú na vlastnú transformáciu sa budú pýšiť logom „digitálna transformácia“. Celá myšlienka spočíva v uchopení vlastnej príležitosti a pomocou podporného nástroja získajú vlastnú cestu k sebazdokonaľovaniu. Školy prechádzajú vlastným technologickým auditom, nastavením pedagogického zboru v rovine „myslete inak“ a vytvorenie podnetného, kvalitného a odborného prostredia, kde deti dokážu získavať potrebné… Čítať viac »

Morálna tuposť ako (ne)želaný štandardný prvok spoločnosti

Morálna tuposť je názov pre súbor sociálno-psychologických reakcií jednotlivca vzhľadom na spoločnosť, ktorej je súčasťou. Odzrkadľuje jednoduchú paradigmu videnia sveta, kde vlastné ego nevníma inú rovinu, okrem vlastného individuálneho prospechu zo situácie neuvedomujúc si následky vlastného správania sa a jeho dopadov na spoločnosť. Aby sme však porozumeli tejto myšlienkovej konštrukcii, musíme si najskôr predostrieť základné… Čítať viac »

Stretnutie na ŠIOVe

Dňa 10. júna 2020 prebehlo stretnutie v priestoroch Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (Andrej Hutta) a Asociáciou stredných odborných škôl Slovenska (Felix Dömény). Témou stretnutia bol návrh systémovej zmeny „prepojenie teórie a praxe zajtrajška“ a predstavenie troch základných fáz: fáza 1 vyrovnanie technickej nerovnosti (digitálny príspevok) fáza 2 digitálny transformácia škôl a samotný pedagogický zbor tak, aby dokázali… Čítať viac »

Rokovanie s predstaviteľmi asociácií pôsobiacich v regionálnom školstve

Dňa 20. mája 2020 sa uskutočnilo rokovanie vedenia OZ PŠaV na Slovensku s predstaviteľmi asociácií pôsobiacich v regionálnom školstve. Za jednotlivé asociácie sa zúčastnili: PhDr. Marta Hanečáková, PhD., predsedníčka a Mgr. Helena Gáfriková , členka predsedníctva Asociácie centier voľného času SR, Mgr. Alena Petáková , prezidentka Združenia základných škôl Slovenska, Mgr. Daniel Masarovič, prezident Združenia… Čítať viac »

Riaditeľ ŠPÚ a prezident SVF podpísali memorandum o spolupráci (27.03.2019)

Štátny pedagogický ústav a Slovenská volejbalová federácia budú spoločne podporovať aktivity v záujme rozvoja telovýchovy v školskom prostredí. V Memorande o spolupráci sa k tomu svojimi podpismi zaviazal riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk a prezident Slovenskej volejbalovej federácie (SVF) Martin Kračšenič. „Toto memorandum sme podpísali na základe vzájomného záujmu zachovať a rozvíjať telovýchovný vzdelávací proces v školskom prostredí. Naša spolupráca sa bude týkať… Čítať viac »