Mgr. Alena PETÁKOVÁ

od autora: | 3. júna 2021

Prezidentka Združenia základných škôl Slovenska a riaditeľka Základnej školy v Bratislave Lamači.

Svoju prácu zameriava na výchovu a vzdelávanie detí do 16 rokov. Ešte počas štúdia bola aktívnou vedúcou v táboroch, ktoré organizovala. V športových aktivitách viedla deti k basketbalu.

Po vysokoškolskom štúdiu nastúpila ako učiteľka, vďaka získavaniu skúseností a vnútornej potrebe sa zlepšovať zastávala časom funkciu zástupkyne. Následne sa stala riaditeľkou, kde v tejto pozícii pôsobí dodones.

Počas riadenia spojeného subjektu pozostávajúceho z materskej škôlky a základnej školy získala nenahraditeľné skúsenosti v previazaní výchovno-vzdelávacích stupňov. Ďaľšou významnou skúsenosťou boli stáže na školách v Anglicku. Taktiež obohacujúce boli návštevy školských zariadení v priestore Európy (Fínsko, Nemecko, Švédsko, Nórsko, Španielsko, Bulharsko a Poľsko).

Ako prezidentka Združenia základných škôl Slovenska aktívne spolupracovala s Asociací ředitelů základních škol v Česku. Vo svojej pozícii sa snaží o vytváranie podnetných podmienok pre kvalitné vzdelávanie žiakov na verejných základných školách na Slovensku a zároveň vytvárať priestor pre dôstojnú prácu ľudí v školách.

„Základné školstvo má výstižný názov – od slova  „základ“. Školstvo je ako „dom (budova)“. Žiadny stavbár si nedovolí experimentovať, prípadne oklamať základ domu (budovy), lebo táto sa môže neskôr zrútiť. Základné školstvo je takýmto základom pre celý „ školský dom“.  Všetko o čo ochudobníme naše deti a do čoho neinvestujeme v základnom školstve sa ukáže v strednom a neskôr vo vysokom školstve.“

Alena Petáková